Menu Zamknij

One brand three styles – BIALCON

Bialcon has been dressing Polish women for 25 years. The brand was created by Barbara Chwesiuk and to this day she is the Creative Director. Currently, the company has a sales network of 70 company stores all over Poland and abroad. The headquarters and main production  are located in Biała Podlaska. Currently, Bialcon brand offers 3 main brands: BIALCON, RABARBAR and the latest BIALCON ART line.

 Bialcon ubiera polskie Kobiety już od 25 lat. Markę stworzyła Barbara Chwesiuk i do dnia dzisiejszego jest Dyrektor Kreatywną. Obecnie firma posiada sieć sprzedaży liczącą 70 salonów firmowych w całej Polsce, a także poza jej granicami. Siedziba i główny zakład produkcyjny znajdują się w Białej Podlaskiej. Aktualnie potrzeby Kobiet zostały podzielone na 3 główne marki: BIALCON, RABARBAR oraz najnowszą linię BIALCON ART.

MADE IN POLAND

Thanks to the production in Poland, BIALCON can flexibly respond to the preferences of customers by creating limited series tailored to the current market needs, and at the same time providing women with the uniqueness of their wardrobe. Local production and 25 years of BIALCON brand experience are elements that distinguishes itself in today’s fashion market. BIALCON is still developing, creating new, personalized collections, thus gaining new generations of customers.

BIALCON dzięki produkcji w Polsce, może elastycznie reagować na preferencje Klientek tworząc limitowane serie dostosowane do aktualnych potrzeb rynku, a zarazem zapewniając Kobietom unikatowość ich garderoby. Polska produkcja i 25 lat tradycji marki BIALCON to element wyróżniający na dzisiejszym rynku mody. BIALCON wciąż się rozwija tworząc nowe, personalizowanie kolekcje, przez co zyskując nowe pokolenia Klientek.

 

BIALCON  

BIALCON line is classic and timeless and still adapts to the current trends. BIALCON is a fashion both for the office, for a business meeting, as well as for a party or an evening prom. Thanks to the attention to detail and finish, made in Poland, clothes become a great investment our look.

BIALCON to klasyka i ponadczasowość w nowoczesnej formie, dostosowanej do aktualnych trendów. BIALCON to moda zarówno do biura, na spotkanie biznesowe, jak również na przyjęcie czy wieczorowy bal. Dzięki dbałości o detale i wykończenie, możliwej dzięki produkcji w Polsce, ubrania, stają się inwestycją w wizerunek.

 

BIALCON ART

Bialcon Art is proud to present BIALCON’s original prints, printed on high quality fabrics. The original, colourful collections are limited. A woman wearing BIALCON ART can be sure that she will attract the attention of her surroundings and will be distinguished. BIALCON ART outfits are expressive, bold, but also elegant and feminine.

The Bialcon Art brand is an excellent proposition for brave women who like to stand out from the crowd. Choose unique clothes that will emphasize your character as an individualist. The Art line consists of limited Bialcon collections. The mix of colors and patterns perfectly emphasizes the brand’s originality. Bialcon Art is expressive styling, but still kept in a feminine style. Original prints on fabrics decorate dresses, trousers, blouses and jackets.

An unconventional approach to fashion goes hand in hand with convenience. High-quality materials and perfectly tailored styles are Bialcon’s showpiece. A colorful cape or a turtleneck blouse attract attention with an original combination of geometric figures or extremely different motifs, and yet create a coherent proposal. A colorful checked jacket, or maybe a crease with colorful squares? With the Art line, even the classic gets a fresher, colorful version!

Colorful clothes are not only an alternative to subdued stylizations, but also a way to give yourself energy. Bet on the expression of color and choose original clothing in a good style.

 

BIALCON ART

Bialcon Art to przede wszystkim autorskie nadruki BIALCON, drukowane na tkaninach, z których szyte są niecodzienne, limitowane kolekcje. Kobieta ubrana w BIALCON ART może być pewna, że przykuje uwagę otoczenia i zostanie wyróżniona. BIALCON ART to stroje wyraziste, odważne, ale zarazem eleganckie i kobiece. 

Marka Bialcon Art to znakomita propozycja dla kobiet odważnych, lubiących wyróżniać się z tłumu. Postaw na unikatowe ubrania, które podkreślą Twój charakter indywidualistki. Linia Art to limitowane kolekcje Bialcon. Miks kolorów i wzorów idealnie podkreśla oryginalność marki. Bialcon Art to wyraziste stylizacje, jednak wciąż utrzymane w kobiecym stylu. Autorskie nadruki na tkaninach zdobią sukienki, spodnie, bluzki czy żakiety.

Nieszablonowe podejście do mody idzie w parze z wygodą. Wysokiej jakości materiały i idealnie skrojone fasony to wizytówka Bialcon. Kolorowa narzutka czy bluzka z golfem przykuwają uwagę oryginalnym połączeniem figur geometrycznych czy skrajnie różnych motywów, a mimo to tworzą spójną propozycję. Marynarka w kolorową kratę, a może spodnie w kant, które zdobią kolorowe kwadraty? Z linią Art nawet klasyka zyskuje świeższą, kolorową odsłonę!

Kolorowe ubrania to nie tylko alternatywa dla stonowanych stylizacji, ale i sposób na to, aby dodać sobie energii. Postaw na ekspresję koloru i wybierz oryginalną odzież w dobrym stylu.

 

 

 

RABARBAR

The Bialcon Rabarbar line is dedicated for people for whom fashion is a challenge and a form of fun. The clothes in the Rabarbar offer are an experiment with the style. A characteristic element that appears in each collection is the reference to Polish culture, especially folk culture, and handicraft.

Rabarbar line is divided into two. RABARBAR BLACK are comfortable models made in Poland with attention to the quality of materials and construction details. The leading color in the Rabarbar Black collection is… black 🙂 The colour accurately meets the tastes of minimalism enthusiasts, but at the same time surprises with its design and details. Natural fabrics that have been accompanying the RABARBAR brand for years ensure wearing comfort. The timeless, minimalist form of clothes will be the perfect base for many styles. On the other hand, the monochrome color palette – based mainly on black – will ensure the versatility of clothes for many years.

 

 

 

RABARBAR

Linia Rabarbar marki Bialcon skierowany jest do osób, dla których moda stanowi wyzwanie i jest formą zabawy. Tworzone projekty są eksperymentowaniem z różnymi stylami i konwencjami. Elementem charakterystycznym, który pojawia się w każdej kolekcji, jest odwoływanie się do polskiej kultury, zwłaszcza ludowej oraz rękodzieło. 

Rabarbar dzieli sie na dwie siostrzane kolekcje. RABARBAR BLACK to wygodne modele wyprodukowane w Polsce z dbałością o jakość materiałów i detale konstrukcyjne.Wiodącym kolorem w kolekcji Rabarbar Black jest czarny, stanowi całość w stylizacji lub jest akcentem. BLACK celnie trafia w gusta pasjonatek minimalizmu, ale jednocześnie zaskakuje konstrukcją i szczegółami. Naturalne tkaniny, które od lat towarzyszą marce RABARBAR, zapewniają komfort noszenia. Ponadczasowa, minimalistyczna forma ubrań stanowić będzie idealną bazę dla wielu stylizacji. Natomiast monochromatyczna paleta barw – bazująca w głównej mierze na kolorze czarnym – zapewni uniwersalność ubrań przez wiele lat.