Menu Zamknij

LOCCO – let’s save the planet!

LOCCO to stworzona w Polsce marka o międzynarodowym zasięgu,  oferująca innowacyjny koncept personalizowanej mody.  A jak to sie zaczęło? Paczka przyjaciół. Wspólne podróże po całym globie. A kiedy we wspólnym celu spotkała się wreszcie luz i kreatywność Amsterdamu (miasta Anki – założycielki LOCCO) z poczuciem stylu z Nowego Jorku, to, co wygodne, musiało stać się też modne. LOCCO powstało z marzeń i potrzeby na kompletną metamorfozę produktów, ktore w jednej chwili możemy zmienić  w seksowne lub sportowe, eleganckie lub na luzie!  Klientki LOCCO mają możliwość stworzenia ciekawych i oryginalnych czapek oraz klapek bawiąc sie ich forma oraz kolorystyką. LOCCO proponuje dowolne łączenie opcji kolorystycznych z wymiennymi elementami. Czapki LOCCO dopasowują się do stylu Klientek w kilka sekund poprzez wymianę dodatków: pomponów czy charmsow, od sportowych przez codzienne, do eleganckich. LOCCO to odpowiedź na popularny trend personalizacji, inspirujący współczesne kobiety do wyrażania swojej indywidualności i stylu życia. Wszystkie czapki LOCCO produkowane są w Polsce i posiadają skład: 50% wełna, 50% poliakryl.

LOCCO is an international brand, made in Poland, offering an innovative concept of personalized fashion. How did it start? A group of friends, adventures together around the globe. As the founders’ paths crossed, a mutual cause was born as they paired their cool and laidback Amsterdam fashion sense with a chic and diverse New York vibe. It was inevitable that what was comfortable had to become stylish too! LOCCO was created out of dreams and a need for a complete metamorphosis of products that can be turned into sexy or sporty, elegant or relaxed in a second! LOCCO customers have the opportunity to create interesting and original beanies and flip-flops by playing with their form and colours. LOCCO offers any combination of colour options with replaceable elements. LOCCO beanies adapt to the style of customers in a few seconds by exchanging accessories: pompoms or charms. LOCCO is a response to the popular personalization trend that inspires modern women to express their individuality and lifestyle. All LOCCO beanies are manufactured in Poland and are made of 50% wool, 50% polyacrylic.

LOCCO powstało z połączenia modowej pasji i kreatywności wspólniczek oraz ich miłości do klapek – japonek. Pierwszy butik, otwarty latem 2019 roku w Jastarni na Półwyspie Helskim, odniósł ogromny sukces. Olbrzymie zaintersowanie i wiele ciepłych słów ze strony Klientów, zachęciło LOCCO do dynamicznego rozwoju. Dzisiaj marka i koncept są strzeżone znakami towarowymi i przemysłowymi na terenie całej Europy. 

LOCCO was created from a combination of fashion passion and creativity of the founders and their love for flip-flops. The first boutique, opened in the summer of 2019 in Jastarnia on the Hel Peninsula, was a big success. Huge interest and many warm words from customers encouraged LOCCO to develop dynamically. Today, the brand and concept are protected by trademarks and industrial trademarks throughout Europe.

 LOCCO jako świadoma marka podejmuje również  działania w trosce o naszą planetę. Tak powstała non-profitowa linia Eco Art, czyli figurki z przesłaniem. Eco Art powstały dzięki partnerstwu LOCCO z Ocean Sole – organizacją, która daje drugie życie zużytym klapkom, przekształcając je w kolorowe figurki, rzeźby czy meble użytkowe. LOCCO dba o to, by twórczość Ocean Sole znalazła swoich nabywców. W ten sposób nie tylko oczyszczamy nasza planetę, ale również dostarczamy stały dochód ponad 150 ubogim Kenijczykom i finansujemy edukację ponad 6000 kolejnych! Razem, tworzymy lepsze jutro! – zachęca LOCCO

LOCCO, as a conscious brand, is also taking action for the sake of our planet. This is how the non-profit Eco Art line was created, i.e. figurines with a message. Eco Art was created thanks to LOCCO’s partnership with Ocean Sole – an organization that gives a second life to used flip-flops, transforming them into colorful figurines, sculptures and utility furniture. LOCCO makes sure that Ocean Sole’s works find their buyers. In this way, we not only clean our planet, but also provide steady income to over 150 poor Kenyans and finance the education of over 6,000 more! Together, we create a better tomorrow! – encourages LOCCO

Create a perfect product for your at
www.loccodesigns.com

or visit LOCCO showroom

in Royal Wilanów in Warsaw