Menu Zamknij

From Warsaw with love – LOFJU WARSAW

Redakcja

OpenCall Mag presents another Polish brand created with love in Warsaw. LOFJU was established in the capital city in 2011 by designer Inga Sosna and her buisness partner Dominika Krzewińska. LOFJU is dedicated for strong women who value style and individuality. Women who also appreciate good tailoring and a perfect cut. It is a luxury brand, born out of the need for beauty and fashion, but above all as a tribute to perfect tailoring.

OpenCall Mag przedstawia kolejną, polską markę stworzoną z miłości w Warszawie. LOFJU powstało w stolicy w 2011 roku, założona przez projektantkę Ingę Sosnę i jej wspólniczkę Dominikę Krzewińską. LOFJU zostało stworzone z myślą o kobietach silnych, ceniących styl oraz indywidualizm. Kobietach, które cenią dobre krawiectwo i perfekcyjny krój. To marka luksusowa, z potrzeby piękna i fascynacji modą, ale przede wszystkim w hołdzie doskonałemu krawiectwem.

Evening dresses, embroidered cashmere capes, lace bodysuits – these are the bestsellers of the brand. Details and precise finishing of products are particularly valued at LOFJU. Tailored sewing is an integral part of LOFJU, but as befits a modern brand, every year the Warsaw brand presents two collections of evening clothes and net-a-porter accessories.

Wieczorowe suknie, wyszywane kaszmirowe peleryny, koronkowe body – to bestsellery brandu. Szczególnie ceniony jest w LOFJU detal i precyzyjne wykończenie produktów. Szycie na miarę to integralna część LOFJU, ale jak na współczesną markę przystało, co roku warszawski brand prezentuje dwie kolekcje wieczorowych ubrań oraz dodatków net-a-porter.
 

LOFJU’s latest collection FW20 is the essence of the brand. It has everything the brand believes in and has been refining for years. The leitmotif is a starry winter night. A collection inscribed in the scenery of a raw but magical forest embroidered like a mysterious story to be discovered. Each element has been carefully planned. Frosted pines, birds, the constellation of stars. Deep green, black, gold and silver are the colors of the collection.

Najnowsza kolekcja LOFJU na jesień zima to istna esencja marki. Jest w niej wszystko w co marka wierzy i co dopracowuje od lat. Przewodnim motywem jest gwiaździsta, zimowa noc. Kolekcja wpisana w scenerie surowego, ale magicznego lasu wyhaftowana niczym tajemnicza historia do odkrycia. Każdy element misternie zaplanowano. Oszronione sosny, ptaki, konstelacja gwiazd. Głęboka zieleń, czerń, złoto i srebro to kolory kolekcji.

In the LOFJU atelier, located in a beautiful, pre-war tenement house at the intersection of Mokotowska and Koszykowa Streets in Warsaw, unique works are created, tailored to the needs of clients. The Warsaw atelier is the heart of LOFJU. There you can meet the designer, match clothes and see the latest collections. Excellent tailoring, which, as the designer says, “should accompany everyday life as often as possible” can be seen in person at the atelier located at street Koszykowa 24/3, as well as at www.lofju.com.

W atelier LOFJU, mieszczącym się w pięknej, przedwojennej kamienicy na zbiegu ulic Mokotowskiej i Koszykowej w Warszawie, powstają unikatowe dzieła na miarę i życzenie klientek. Warszawskie atelier to serce LOFJU, gdzie oprócz sprzedaży, odbywa się projektowanie. Tam też można się spotkać z projektantka, dopasować ubrania i zapoznać się z najnowszymi kolekcjami. Doskonałe krawiectwo, które jak mówi, projektantka ,,powinno jak najczęściej towarzyszyć w życiu codziennynm” można zobaczyć osobiście w atelier mieszczącym się na ulicy Koszykowej 24 lok 3, a także na stronie www.lofju.com